Tượng thần già điền dã gốm xanh
Đứng cười giữa một bồn hoa cỏ,
Như báo điềm sau đó không lành
Sẽ tiếp nối lúc này ta hớn hở.

Ai đã dẫn tôi, ai đã đưa em,
– Ôi những kẻ hành hương phiền muộn –
Cho đến giờ này còn chạy trốn
Âm thanh quay cuồng của những trống cơm.

tửu tận tình do tại