Tình nam với nữ, thiêng liêng!
Không ngăn trở bởi lời khuyên nhủ nào
Nên nhìn từ phía ngoài vào
Suy ra bí mật ẩn sâu hình hài.

Với em mình hạc thân mai,
Tôi ngây thơ, để đi xây cuộc tình
Lòng vui, chẳng trách hận mình
Đơn sơ ôm ấp mối tình trinh thơ.

Từ đây hạnh phúc, không ngờ!
Sánh vai đi chẳng bao giờ ăn năn.
An vui tràn ngập thân tâm.

Phu thê tình nghĩa trăm năm với người
Chia đôi hạnh phúc trọn đời,
Hát câu ân ái trọn lời bên nhau.