Thế rồi, cũng thành xa xưa
Giấc mơ kỷ niệm đã thừa trong ta
Ngọt ngào lắm cũng phôi pha
Tương lai chỉ thấy nhạt nhoà trơ vơ:

Em gái, vẫn còn ngây thơ
Nên hay ăn nói vu vơ dại khờ
Hai người nghĩ đến trong mơ
Và cùng nhau thích sắc màu thiên thanh

Bàn tay âu yếm bàn tay
Miệng môi, mái tóc cùng say ngọt ngào!
Tình đang phơi phới dâng trào
Không vờ vịt cũng không âu lo gì.

Hai người không lẽ sai chi
Nhưng người khác có thể thì lại không.
Nếu một người gặp tử vong
Thì người kia cũng đồng lòng chết theo.

Chúa ban độ lượng cho người
Vinh danh trên các tầng trời thênh thang
Hồn em trên chốn thiên đàng
Vẫn còn sống mãi đến ngàn kiếp mai.