Tặng Charles Vignier

Tối hôm ấy tôi cúi nhìn anh ngủ
Thân thể anh trong trắng trên cái giường tồi.
Và tôi thấy, như một người chăm chú đọc,
Tôi thấy rằng trần thế thảy phù vân!

Chúng ta sống, quả là điều kỳ diệu,
Khi cơ thể con người như hoa héo một mai!
Ôi tư tưởng chúng ta đi vào điên loạn!
Nào ngủ đi anh! Tôi vì anh, nỗi sợ dâng đầy.

Ôi, tôi khốn khổ yêu anh tình dòn mỏng
Thở khó khăn như ngày trút hơi tàn!
Ồ cái nhìn khép lại
Như ngày thần chết sẽ đến thăm!

Miệng anh cười với miệng tôi trong mộng
Khi đợi chờ nụ cười khác bạo tàn hơn!
Hãy dậy đi anh hỡi, nhanh lên
Và hãy nói phải chăng linh hồn ta bất tử?

tửu tận tình do tại