Các hoa hồng đều thắm đỏ,
Dây thường xuân vẫn đen tuyền.

Em yêu, cử động em dù nhỏ
Tuyệt vọng này hết thảy hồi sinh.

Bầu trời quá xanh, quá dịu dàng,
Biển quá xanh và gió quá êm.

Tôi vẫn luôn sợ điều tôi đợi,
Em bỏ đi tàn nhẫn một ngày kia.

Tôi chán thấy cây nhựa ruồi lá bóng
Cũng chán luôn lá của hoàng dương.

Cả cánh đồng vô tận mênh mông
Chán hết thảy trừ em tôi thoả thích!

tửu tận tình do tại