Này cơn xuất thần uể oải,
Này cơn mệt diễm tình,
Này cơn rung của rừng
Trong vòng ôm gió bấc,
Này, trái tim thỏ thẻ
Hướng về nhánh cành khô.

Ôi, tiếng thầm mảnh dẻ
Xào xạc và thì thầm,
Giống tiếng kêu khe khẻ
Của cỏ động thở dài...
Em nói nơi nước xoáy
Những hòn sỏi lắc lay.

Tâm hồn này than vãn
Trong cánh đồng ngủ say,
Chẳng phải hồn đôi lứa,
Hồn anh và hồn em,
Cất cao điệp khúc thần
Một chiều ấm, rất trầm?

tửu tận tình do tại