“Un grand sommeil noir”

Un grand sommeil noir
Tombe sur ma vie :
Dormez, tout espoir,
Dormez, toute envie !

Je ne vois plus rien,
Je perds la mémoire
Du mal et du bien...
Ô la triste histoire !

Je suis un berceau
Qu’une main balance
Au creux d’un caveau :
Silence, silence !

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Một giấc mơ đen tối
Rơi xuống trên đời tôi:
Ngủ đi, mọi hy vọng,
Ngủ đi, mọi khát khao!

Tôi không còn thấy gì.
Tôi mất đi ký ức
Của sự lành sự ác…
Ôi câu chuyện buồn đau!

Tôi là một cái nôi
Một bàn tay ru hời
Trong hốc một hầm mộ;
Im lặng và lặng im!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Ngọc Lâm

Một giấc ngủ đen tối,
Ngã vào cuộc đời tôi.
Ngủ đi, cả hy vọng,
Ngủ đi, ham muốn nào!

Tôi không thể nhìn thấy,
Tôi đang dần mất trí.
Ác và thiện biết đâu?
Hỡi câu chuyện buồn sầu!

Tôi là một cái nôi
Đó là vung tay đẩy
Trong lỗ rỗng căn hầm:
Im lặng và im lặng!

Hồng Đức
Chưa có đánh giá nào
Trả lời