Tặng Georges Rall

Các sự vật hát ca trong đầu óc
Khi ký ức ta như chủ vắng nhà,
Bạn hãy nghe, chính máu ta ca hát...
Âm nhạc nào bí ẩn, đến từ xa!

Bạn hãy nghe! Chính máu ta than khóc
Khi hồn ta nay đã trốn đi,
Một âm thanh rất mới rất lạ lùng
Và sẽ vội im hơi trong chốc lát.

Người anh ruột thịt vườn nho đỏ,
Người anh kết nghĩa vườn nho đen,
Ôi máu, ôi rượu làm thần hiện!

Hãy ca, khóc! Hãy đuổi xua trí nhớ
Xua đuổi tâm hồn đến tận bóng đêm
Làm tê dại sống lưng ta khốn khổ.

tửu tận tình do tại