Nghệ thuật không cùng nước mắt pha,
Thi pháp hai từ: được tạo ra
Đầy khinh miệt người và chiến đấu
Chống lại tình buồn chán trong ta.

Biết khổ để leo đến đỉnh này
Bờ biển gồ ghề từ dưới đây.
Biết rằng, cũng có nhiều thi sĩ
Có thận tẻo teo phổi quá phì.

Bất chấp ghét ghen, vẫn tuyệt vời,
Người gian truân chinh phục cuộc đời
Tự giải thoát ra cơn mê đắm,
Giữa lúc mơ màng như cây thôi

Khuấy động – than hờn – các quốc gia
Thu vén mình trong tháp ngọc ngà.