Kẻ thù hoá trang thành Buồn Chán, nói cùng tôi:
“Ích gì đâu, thằng ngốc dễ bị lừa?”
Tôi đi qua và tỏ vẻ khinh khi.
Kẻ thù hoá trang thành Xác thịt
Nói cùng tôi: “Nào vén váy lên đi!”
Tôi xa lánh lời dỗ dành cay độc.

Kẻ thù hoá thân thiên sứ sáng ngời
Nói cùng tôi: “Nỗ lực ngươi có ích gì chăng
Bên của lễ dâng lên lòng ca ngợi
Và đức tin vào Thiên Chúa trên trời?
Tình yêu ngươi liệu tới ngày ngươi chết?”
Tôi đáp rằng: “Hy vọng vẫn bên tôi.”

Như một nhà luận lý học già nua
Muốn mau chóng làm tôi đuối lý,
Khiến cho tôi không muốn đáp lại gì,
Nhưng khi biết hắn là ai luôn lo sợ
Vẻ huy hoàng của trần thế tàn phai,
Tôi cầu nguyện xin có lòng khiêm hạ.

tửu tận tình do tại