Giày cao làm rối váy dài,
Phải, nương theo gió và xoay địa hình,
Có khi lộ vớ, thường tình
Ngăn! - và lại thích chúng mình chơi ngu.

Côn trùng ghen tị hay bu
Lo cho cổ áo em nhừ dưới cây,
Cổ em trắng vụt loé ngay,
Làm quà say mắt ngất ngây tuổi hồng.

Đêm rơi, thu lộng trời trong:
Giai nhân, mơ giấc trong vòng tay nhau,
Rồi lời sâu kín, thì thào,
Mong đôi tim phút thoát xa ngại ngần.