Người nữ buông tuồng, ngực cứng mắt đục nâu
Mở chậm chạp như mắt bò nhai lại
Tấm thân to rạng ngời hoa cương mới

Hoa mỡ màng nhưng không toả chút hương
Vẻ đẹp thân em kỳ ảo thanh quang
Mờ phô diễn vẻ hài hoà hoàn hảo.

Em chí ít không toả hương xác thịt,
Mùi xông lên làm héo úa cỏ khô,
Và trị vì, em vô cảm với hương thô

- Thược dược ơi, vị vua luôn chói rực
Học trò khiêm nhu đầu tóc không mùi,
Nàng khó chịu giữa hoa nhài khêu gợi.

tửu tận tình do tại