Mặt trăng đỏ ở chân trời sương trắng;
Trong làn sương nhảy múa, cánh đồng
Ngủ toả hơi và tiếng ếch kêu vang
Qua lau sậy rùng mình trong gió lạnh;

Loài hoa nước khép cánh mềm đi ngủ
Hàng dương xanh nổi bóng ở xa xa,
Đứng liền nhau che kín những hồn ma;
Bầy đom đóm dật dờ bên lùm bụi;

Đàn chim cú im lìm vừa tỉnh giấc,
Giữa không trung bơi đôi cánh nặng nề,
Và bầu trời muôn sao sáng quay về;
Sao Hôm hiện, này đây là Đêm tối.

tửu tận tình do tại