Nét xinh mộc mạc chân quê
Cho ta có cả bốn bề góc mơ,
Em có mùi tựa cỏ khô,
Xác thân và cả trời thơ vào hè.

Ba mươi hai chiếc răng em
Đây sinh vật trẻ nơi em đương thì
Đừng đi quá tệ vào khi
Mắt đang rực lửa xuân thì của em.

Cho sa đoạ xác thân em
Dưới đồ ngắn ngũn tênh hênh hững hờ,
- Cuộn cuồn và nặng trơ trơ,
Đôi gò bồng đảo tơ hơ trước mình,

Bắp chân em đáng ưa nhìn,
Thân hình hấp dẫn trong tình đổi trao,
- Vui, dường trơ tráo thế nào,
Mông em săn chắc và giàu thịt da,

Đôi ta nghe máu sôi trào
Lửa thiêu len lén cháy màu dịu êm
Làm cho hai kẻ phát điên
Hạch, thận với mạn sườn liên luỵ đều.

Kẻ chăn bò nhỏ đáng yêu
Luôn là hãnh diện về điều của anh,
Chủ nhân thần khí trong anh,
Khí của người đến làm thân chăn cừu,

Chết đi nếu anh lọc lừa,
Với điều hạnh phúc anh vừa thấy đây
Dù cho khốn nạn kiếp này,
Xin em được mãi sắm vai người tình.