Chúng ta ở thời kỳ tủi nhục
Thời kết hôn của các tâm hồn
Vẫn phải được nhiều người đồng thuận
Giữa giờ khắc gió cuồng hung hãn
Liệu đủ chưa can đảm của hai người,
Để sống với những người luôn hiếu thắng.

Đối diện với những gì ta cả dám
Chúng ta nên trên hết thảy mọi điều,
Một lứa đôi vui vẻ đứng nắm tay
Trong xuất thần khổ hạnh của người ngay,
Cử chỉ oai nghiêm để cùng tuyên bố
Tình mãnh liệt, như một lời thách đố!

Nhưng cần chăng nói cùng em điều ấy?
Em nhân từ, em là nụ cười tươi,
Chẳng phải em lời an ủi, đồng thời
Lời khuyên tốt, thẳng ngay và can đảm,
Cô bé tươi cười, ý nghĩ nghiêm trang,
Lòng thành tôi luôn nói: Cảm ơn nàng!

tửu tận tình do tại