Có những ngày – em thấy gì không? -
Nhẹ nhàng hơn cánh chim xổ lồng,
Trẻ hơn đứa bé, và, vui lắm!
Niềm vui của một kẻ khốn cùng.

Chúng ta nhớ mà vẫn mịt mờ...
Rõ ràng ta mộng, mà ngỡ chưa.
Em đang bơi mà như bay bổng.
Nồng nhiệt yêu lòng vẫn chưa vừa

Vì thế, tâm hồn vẫn sáng trong
Nên, có niềm tin chứa chan lòng
Người khác, ta lừa bằng không khí
Để thấy chính mình, nhẹ như không.

Đời đẹp mà ta muốn vẫy chào,
Mặc dù không sợ hãi ngày sau,
Lòng thiếu tự tin đang nảy nở,
Tim nói nhiều hơn mọi ai nào.

Hỡi ôi! hạnh phúc phải chôn vùi?
Chết bởi cuộc đời đày đoạ thôi!
Hỡi đấng thần linh, xin cứu rỗi
Đừng để thời giờ quyến rũ trôi.