Tặng Ernest Delahaye.

Ôi buồn thật, kết thúc này quá tệ.
Ôi lẽ nào bất hạnh đến thế sao.
Nếu thật là con thú chết ngây thơ,
Và nhìn thấy máu mình trong mắt héo.

Luân-đôn bốc khói và kêu gào.
Thành phố trong Kinh Thánh thế sao!
Hơi bốc cháy, biển báo thành đỏ bạc
Nhà cửa quắt queo vặn vẹo kinh hoàng
Như nguyên lão của người già nhỏ bé.

Cả quá khứ kinh hoàng kêu than, khóc rống
Trong sương mù vàng vọt chốn dâm ô
Với những tiếng all right, indeed hoặc haôs.

Thật không ngờ thống khổ này vô vọng;
Thật không ngờ kết thúc này quá tệ, quá buồn:
Ôi lửa trời trên thành phố Thánh Kinh!

tửu tận tình do tại