Đình tạ rào song thưa
Nơi cuộc vui ẩn náu
Được hoa hồng kỳ ảo
Quạt gió ngày không mưa;

Hương hoa hồng duyên dáng
Theo gió nhẹ thổi qua
Và hoà lẫn hương hoa
Cùng dầu thơm nàng xức.

Như mắt nàng hẹn ước
Lòng can đảm dư đầy
Đôi môi nàng đỏ dầy
Trao ngọt ngào cơn sốt.

Tình yêu làm no thoả
Trừ cơn đói, lo gì
Trái cây và mứt quả
Giữ mình không mỏi mê.

tửu tận tình do tại