Nào chúng ta hãy nhảy lung tung!
Tôi thích nhất đôi mắt nàng xinh đẹp,
Sáng hơn cả những sao trời lấp lánh,
Đôi mắt nàng tôi thích vẻ hiểm hung.

Nào chúng ta hãy nhảy lung tung!

Nàng có những cách riêng, quả thật
Làm đau buồn, khốn khổ một tình nhân,
Và cách ấy làm chàng ta ngây ngất.

Nào chúng ta hãy nhảy lung tung!

Nhưng tôi thấy còn điều tốt nhất
Nụ hôn nàng từ miệng đẹp nở hoa,
Từ lúc nàng với lòng tôi đã mất.

Nào chúng ta hãy nhảy lung tung!

Tôi nhớ lại, tôi luôn nhớ lại
Những giờ qua và những lúc truyện trò,
Điều tốt nhất mà tôi gặt hái.

Nào chúng ta hãy nhảy lung tung!

tửu tận tình do tại