Những kẻ dạo nhạc chiều
Và quý cô nghe nhạc
Trao đổi câu chuyện nhạt
Dưới cành lá yêu kiều.

Chuyện Tircis, Aminte
Chuyện Clintandre tình nồng;
Chuyện Damis dữ dằn
Đôi khi làm thơ ngọt.

Những áo vét lụa vàng,
Những rốp dài quét lối,
Họ thanh lịch hân hoan
Bóng họ mềm, xanh tối

Quay cuồng trong ngây ngất
Dưới ánh trăng nhạt, hồng,
Tiếng đàn vang thánh thót
Giữa gió bấc lạnh lùng.

tửu tận tình do tại