Nếu em muốn khoả cho rừng thông thoáng
Hạnh phúc, hoà trong lá, nếu em cần
Trong dòng chảy còn mãi tính nhân văn,
Kéo một số mặt trời về thu hút

Bề mặt trắng dòng sông Seine ve vuốt
Rung động đầy, hoàng hôn đến hát ca,
Tuỳ vào rừng tóc cuộn quấn thướt tha,
Kết thành búi xinh thêm trong trời hạ.

Nhưng luôn gần em mà sao yên ả
Trước tiếng kêu lồng lộng của trời cao,
Bóng vài trang rải rác chẳng sách nào

Run rẩy, chiếu qua bức màn rong ruổi
Mặt sông trải lên màu xanh tươi rói
Giữa khoảng sông Seine nước chảy lặng lờ.