Không thấy không biết
Tôi là làn hương
Còn sống, đã chết
Trong làn gió vương

Không thấy không biết
Ngẫu nhiên, thiên tài
Một thoáng đã hết
Nhiệm vụ xong rồi.

Không đọc không hiểu
Bao trí siêu phàm
Có thể sai lầm

Không thấy không biết
Thời gian vú bày
Giữa hai áo thay.


Nguồn: Tập thơ song ngữ "La mort, l'amour, la vie" (Cái chết, tình yêu, sự sống), NXB Tác phẩm mới, 1989
Thu hết mọi tiếng chuông thành một sắc áo vàng
Mây lót ổ chim gù bên kinh kệ
Hoa xứ Phật dặt dìu hương nhập thế
Người giữa đời thổn thức muốn thành sư.
Hữu Thỉnh