Sự-cấu-tạo-hình-thể [*]
thì yếu về năng lực
so với Sự-xác-lập-hình-thể. [*]

Hệ quả tối hậu của cả hai phương cách Tạo-hình-thể
chính là Hình-thể.

Từ những Con đường đến Mục đích.

Từ Hành động đến sự Toàn hảo.

Từ sinh thể thuần tuý
đến khách thể.

Từ khởi thủy
Đặc trưng dương tính
của khởi động về năng-lực.

Rồi tăng trưởng về thể chất của Trứng.

Hoặc:
tiên khởi là tia chớp sáng chói
rồi đến đám mây mưa.

Đâu là thần trí tinh khiết nhất?
Từ khởi thủy.

Đây Tác phẩm, đang tựu thành
— lưỡng-diện —
Đây Tác phẩm, hiện hữu.


[*] Formbildung: Sự-cấu-tạo-hình-thể. Formbestimmung: Sự-xác-lập-hình-thể

Nguồn: http://tienve.org/home/li...rtwork&artworkId=4516
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé