Trong khi đang nhai một con người,
      con sói giảng giải
      cho bầy chó:

Nói cho tao biết... đâu... thế rồi... là...
      nói cho tao biết... đâu?
      thế rồi... là thượng đế của lũ con người?
Đâu là thượng đế của lũ con người? khoan đã, đợi ta nhai...

      Này, bọn mày có thể thấy thượng đế
      của chó, nó nằm
      trong bụi đất ngay dưới chân bọn mày

Thấy và biết
chỉ là một, vậy thì
cái thằng bị tao xé xác đây
      không phải là thượng đế chứ gì?

Đâu? thế thì... đâu là
thượng đế của lũ con người?

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé