Đời là hình hư ảo
Như cái bóng trên tường
Vệt ngoằn ngoèo bí hiểm
Em vạch trên bước đường

Say anh như tiếng cười
Giống tiếng gươm đao dội
Giọt lệ em giả dối
Lại chiếu soi ánh trời

Chết, đâu là bóng ảo
Ban đêm em hãi hùng
Đừng nghe tiếng tim đập:
Nỗi phiền của người dưng


Nguồn: Bảy thế kỷ thơ tình Pháp (tuyển dịch), Hoài Anh, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)