Yêu nhau chia sớt khổ đau
Tính tình chỉ thấy khác nhau chút mà
Xảy ra cãi vã qua loa
Rõ ràng vực thẳm rẽ xa hai người
Yêu đương lạc phách mê hồn
Đến khi phai lạt khôn lường lòng nhau
Ví em cũng khách mày râu
Hỏi rằng có thể bạn bầu hay chăng?


Nguồn: Pháp thi tuyển dịch, Phạm Bạch Lĩnh, Trung tâm học liệu, Bộ Văn hoá - Giáo dục và Thanh niên, 1973
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)