Má thương, bận rộn chi mà
Trời ấm, chẳng dám phiền hà, má ơi
Xin má dập lửa đi thôi
Hãy dành dụm củi để rồi dùng sau
Người khô, con chẳng lạnh đâu
Chẳng nghe, má vẫn chất mau củi vào
Vun gọn gio, má ngọt ngào:
"Kìa anh lính, sưởi đi nào, nghe con"

Má thương, con chẳng đói đâu
Rượu thịt, má hãy cất vào chạn thôi
Trú quân, con đã ăn rồi
Cả khăn bàn nữa, má ơi, gập vào!
Dám đâu mong thế, má nào
Rượu rót, bánh má cầm dao cắt liền
Dịu dàng, giọng nói mẹ hiền:
"Để lại sức gắng ăn nhiều, nghe con"

Dạ giường, má trải cho ai?
Thôi con xin má khỏi hoài công lo!
Đống rơm nọ, và chuồng bò
Con sẽ ngủ đó ra trò đế vương
Chẳng dừng tay, má thân thương
Trải dạ và dọn tinh tươm góc buồng:
"Nghỉ thôi, anh lính thân thương"

- Trời hửng là lúc lên đường -
Tam biệt, má... Nhưng lạ thường gì đây?
Túi của con, má chất đầy
Chiều con chi lắm thế này, má ơi?
Và má thương, chỉ mấy lời
Nói qua nước mắt, nụ cười trên môi:
"Lòng già này những bồi hồi
Có con tại ngũ hiện thời như con"


Nguồn: Muôn điệu hồn tôi, NXB Thế giới, 2001.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)