Anh cùng em hồi tưởng: Bầu trời Paris, bông nghệ tây mùa thu khổng lồ...
Ta mua tim từ gian hàng những cô gái bán hoa:
chúng có màu xanh dương và nở ra trong nước.
Mưa bắt đầu rơi trong phòng của chúng ta,
và hàng xóm của ta đến, Monsieur Le Songe, một gã đàn ông nhỏ thó.
Ta cùng nhau chơi bài, anh để thua tròng mắt;
em cho anh mượn tóc, anh lại thua, hắn đánh gục hai ta.
Hắn bước ra đến cửa, cơn mưa theo hắn ra ngoài.
Ta đã chết và có thể hít thở.
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.