Mi hãy nói với con mắt người đàn bà xa lạ: Hãy là nước.
Mi hãy tìm trong con mắt người đàn bà xa lạ, những người trong nước mi quen biết.
Mi hãy gọi họ lên từ nước: Ruth! Noëmi! Miriam!
Mi hãy trang điểm họ, khi mi nằm cùng người đàn bà xa lạ.
Mi hãy trang điểm họ với mái tóc mây người đàn bà xa lạ.
Mi hãy nói với Ruth, với Miriam và Noëmi:
Xem này, tôi ngủ cùng với ả!
Mi hãy trang điểm lộng lẫy nhất cho người đàn bà xa lạ nằm cạnh mi.
Mi hãy trang điểm ả bằng nỗi đau của Ruth, của Miriam và Noëmi.

Mi hãy nói với người đàn bà xa lạ:
Xem này, tôi đã ngủ với họ!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.