Giờ đây, gần hết cuộc đời
Ta đang diện bức màn đời cuối đây
Bạn ơi. xin nói rõ này
Đời tôi là thế lời ngay tỏ cùng

Đời tôi sống đủ vô củng
Rong chơi phiêu lãng trên từng highway
Và nhiều hơn những thứ này
Tôi thường hay sống theo ngày của tôi

Thật ra thì chỉ chút thôi
Nhưng thôi không kể thêm lời nữa đâu
Phải thế thôi có gì đâu
Đời ta dù có thế nào cũng qua

Tự mình học hỏi vượt qua
Bước đi từ tốn tránh xa lỗi lầm
Học thêm đi chớ ngại ngần
Học đi học nữa luôn cần cho ta

Có khi bạn cũng hiểu ra
Khi tôi thường cắn hơn là tôi nhai
Bỏ qua những mối nghi hoài
Ăn vào rồi cũng nhổ ngay thôi mà
Hãy đối diện và vươn cao
Thế nào đi nữa dù sao cũng mình

Khóc, cười hay có cuộc tình
Để bù đắp lại điều mình mất đi
Lệ sầu thôi đọng trên mi
Niềm vui lại thấy trên mi mắt mình

Nghĩ suy tất cả cho mình
Và đừng ái ngại với mình điều chi
“Ồ không, chối bỏ làm gì
Làm gì đi nữa cách chi cũng mình”

Một người đàn ông thế nào?
Đừng vô tích sự sống sao ra người
Hãy giữ thật thà trên môi
Không là lời của một người tiểu nhân
Những gì tôi đã được nâng
Và như thế đó con đường của tôi!

Vâng, là lối sống của tôi.