Tặng Guillevic

Một năm một ngày xa xôi
Một cuộc dạo chơi trái tim đập
Phong cảnh kéo dài
Lời nói của ta và cử động của ta
Cây cối làm cho chúng ta trưởng thành
Và chúng ta làm cho các hòn lèn yên dịu

Đúng đó là nơi chúng ta tới
Điều hoà mọi sức nóng
Mọi ánh sáng có ích
Đó là nơi chúng ta hát ca
Thế gian là thân thiết
Đó là nơi chúng ta yêu thương
Một đám đông người ta đã đi trước ta

Một đám đông người khác đi sau ta
Họ tiếp nối ta và ca hát
Như mãi mãi khi thời gian
Không còn đếm các con người nữa
Và trái tim tự hỏi
Và trái tim tự giải thoát


Nguồn: Thơ Paul Eluard (song ngữ), Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)