Tặng Guillevic

Những thể thức tốt để tồn tại với người khác
Trên cỏ xén mùa hè
Dưới mây trắng

Những thể thức đẹp với người phụ nữ
Trong một ngôi nhà màu xám và ấm áp
Dưới một tấm vải phủ giường trong suốt

Những thể thức đẹp với bản thân mình
Trước tờ giấy trắng

Dưới sự đe doạ về bất lực
Giữa hai thời gian và hai không gian

Giữa buồn phiền và tính ham mê sống


Nguồn: Thơ Paul Eluard (song ngữ), Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)