Người đàn bà anh đã chung sống
Người đàn bà anh đang chung sống
Người đàn bà anh sẽ chung sống
Em cần phải có một chiếc áo choàng đỏ
Và đôi tất đen
Những lý do những chứng cứ
Để thấy em hoàn toàn khoả thân
Sự khoả thân thuần khiết ôi món trang sức được trang điểm

Ngực ôi tình yêu của anh


Nguồn: Tuyển thơ tình yêu, Paul Eluard, Huỳnh Phan Anh dịch, NXB Hội nhà văn, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)