Tìm vào trong cõi bóng râm
Như là về thuở xa xăm diệu kỳ,

Giữa trong những đàn ông đây
Như đàn bà đẹp nhất giây phút này

Không bận lòng, xấu hổ thay,
Tôi rời thế giới.

- Em nay thấy gì?

- Đàn bà, “ngọc diệp”, “kim chi”
Mặc trong chiếc váy đen đi xẻ tà.