Gửi các bạn khó tính của tôi

Nếu tôi nói mặt trời trong cánh rừng
Như cái bụng người yêu trên giường ngủ
Các anh tin tôi các anh đồng tình với dục vọng của tôi

Nếu tôi nói thuỷ tinh một ngày mưa
Ngân vang trong sự nhác lười tiếng nói
Các anh tin tôi các anh kéo dài giờ phút yêu đương

Nếu tôi nói trên cành cây giường ngủ của tôi
Một con chim chỉ biết lặng im đang làm tổ
Các anh tin tôi các anh chia sẻ lo lắng với tôi

Nếu tôi nói trong lòng một con suối
Quay tròn cái chìa khoá một con sông mở hé vòm xanh
Các anh tin tôi các anh thông cảm với tôi hơn nữa

Nhưng nếu tôi ca ngợi không quanh co đường phố của tôi
Và xứ sở của tôi như một con đường vô tận
Các anh không tin tôi nữa các anh đi vào sa mạc quạnh hiu

Bởi vì các anh đi không có mục đích các anh không biết rằng
Con người cần đoàn kết hy vọng chiến đấu
Để giải thích và thay đổi cuộc đời

Với tất cả tấm lòng tôi muốn lôi kéo các anh
Tôi không có sức mạnh nào khác tôi đã sống và đang sống
Nhưng tôi ngạc nhiên là đã nói ra để làm choáng váng các anh

Trong khi tôi chỉ muốn giải thoát các anh
Để các anh hoà mình vào sợ rong cói của bình minh
Cũng như với những người anh em đang dựng lên ánh sáng


Nguồn: Thơ Paul Eluard (song ngữ), Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)