Mọi người vợ mừng vui gặp lại chồng
Anh đến từ mặt trời mang theo đầy sức nóng
Anh cười nói lời chào dịu nhẹ
Trước khi ôm choàng lấy kỳ công


Nguồn: Hương sắc bốn phương (thơ song ngữ), Nhiều tác giả, CLB Thơ dịch Hà Nội, NXB Hội nhà văn, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)