Chất đầy
Trái nhẹ trên môi
Điểm tô
Bằng hoa muôn sắc
Vinh quang
Trong tay mặt trời
Hạnh phúc
Với một cánh chim thân
Hân hoan
Với một giọt mưa
Xinh đẹp
Hơn bầu trời sớm mai
Chung thuỷ

Tôi đang nói về một khu vườn
Tôi đang mơ

Nhưng đích thực tôi đang yêu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)