Em đứng trên bờ mắt của anh
Tóc em cũng là tóc của anh,
Em giống như bàn tay anh đấy
Em cũng là màu mắt của anh

Em đắm mình trong bóng của anh
Như hòn đá chống cả trời xanh.
Em cứ mở hoài đôi con mắt
Chẳng để cho anh ngủ yên lành.

Giấc mộng của em rạng rỡ đầy
Cho bóng mặt trời cũng tan bay,
Làm cho anh cười, rồi lại khóc,
Nói mà không biết nói gì đây.