Tách anh ra khỏi em yêu
Nhưng tình sao vẫn phiêu diêu trước mình
Khi anh buông thõng tay mình
Nỗi đau chờ đến cho tình đắng cay
Uống vào sa mạc cát bay

Tách mình ra kể từ đây với mình.