Những vũ khí của giấc ngủ đã căng lên trong đêm
Những đường rãnh lạ kỳ cách ngăn hai mái đầu bè bạn
Nhìn qua kim cương chẳng có tấm huân chương nào là thật
Dưới bầu trời chói chang mặt đất chẳng nhìn ra

Gương mặt của trái tim đã mất đi những sắc màu của nó
Mặt trời tìm ta và tuyết trắng mù loà
Nếu ta từ bỏ chân trời chân trời sẽ thành có cánh
Và tầm mắt ta nhìn xa xoá sạch mọi sai lầm


Nguồn: Thơ Paul Eluard (song ngữ), Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)