Những cảm tình bày rõ
Sự nhàn nhã đến gần
Mái tóc mềm của ve vuốt

Không nghi kỵ không lo âu
Cặp mắt em dành cho những cái gì chúng thấy
Những cái gì chúng thấy do chúng đã nhìn

Lòng tin sáng pha lê
Giữa hai tấm gương soi
Ban đêm mắt em từng lạc lối
Để nối tiếp sự thức giấc của khát thèm


Nguồn: Thơ Paul Eluard (song ngữ), Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)