Miệng người tham thú sắc màu
Nụ hôn quấn quýt cho nhau mặn nồng
Lòng nhen nhóm nhánh lửa hồng
Một đôi cánh giữ trong lòng bàn tay
Tiếng cười rã rượi ngất ngây.