Bao nhiêu ánh sáng
Bao nhiêu bàn tay và bao nhiêu gương mặt
Những ngày này ngay giữa ban đêm
Như bầu trời giữa cánh
Các con chim!
Số mệnh
Chỉ có một mình con người tìm được tất
Đường vào
Các chân trời được bê lên sân khấu
Đổ khuôn
Trút ánh trời xuống vòm nguội lửa
Một sa mạc
Một ngôi sao ban ngày cho chỉ mấy ngày thôi


Nguồn: Thơ Paul Eluard (song ngữ), Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)