Tôi vui vẻ và dễ nhìn
Tôi ôm làn gió ru mình thảnh thơi
Mang hồn đi khắp biển khơi
Nên hay đa cảm giữa trời mênh mông

Lái xe cũng chẳng cần luôn
Không còn di chuyển trên đường đóng băng
Chán hoa và đá khô cằn
Chỉ còn thích nhất tiếng nàng Trung Hoa

Thích khoả thân ngắm chim ca
Nay tôi vẫn đẹp dẫu già tuổi thêm
Nhìn bên cửa sổ bóng nghiêng
Mỗi đêm mắt vọng tim đen trở về