Chúng tôi đưa bàn tay rộng mở
Và đôi mắt cười không duyên cớ

Bằng súng gươm và bằng máu đỏ
Cứu chúng tôi khỏi hung đồ phát xít

Chúng tôi ru muôn ngàn tia sáng
Và ngực căng đầy dòng sữa ngọt

Hãy cho chúng tôi cầm gươm súng
Bắn vào đầu lũ phát xít tàn hung

Chúng tôi từng là suối, là sông
Từng ước mơ trở thành biển rộng

Cho chúng tôi phương cách nhiệm màu
Bắt đền tội không tha loài phát xít

Người mình chết đông hơn bọn chúng
Mà chẳng hề giết hại một sinh linh

Chúng ta thương nhau không suy tính
Hiểu cuộc đời còn có cái chi hơn

Hãy cho chúng tôi cầm gươm súng
Chống cái chết, xả thân vì cuộc sống


Nguồn: Đẹp hơn nước mắt (thơ kháng chiến Pháp), Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1983
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)