Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi bruce lee vào 01/03/2008 19:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 27/02/2009 05:43

On ne peut me connaître...

On ne peut me connaître
Mieux que tu me connais

Tes yeux dans lesquels nous dormons
Tous les deux
Ont fait à mes lumières d'homme
Un sort meilleur qu'aux nuits du monde
Tes yeux dans lesquels je voyage
Ont donné aux gestes des routes
Un sens détaché de la terre

Dans tes yeux ceux qui nous révèlent
Notre solitude infinie
Ne sont plus ce qu'ils croyaient être

On ne peut te connaître
Mieux que je te connais.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tế Hanh

Không ai biết anh
Hơn em biết anh

Đôi mắt em trong ấy chúng ta
Cùng chung giấc ngủ
Đã đem đến cho những ánh sáng nơi anh
Một số phận tốt lành hơn những đêm nhân thế
Đôi mắt em trong ấy anh hành trình
Đã đem đến cho những con đường
Một hướng đi tách rời trái đất

Trong đôi mắt em những kẻ phát hiện
Nỗi cô đơn vô tận của chúng ta
Những kẻ ấy không còn như họ tưởng

Không ai biết em
Hơn anh biết em.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên tác

On ne peut me connaître...

On ne peut me connaître
Mieux que tu me connais

Tes yeux dans lesquels nous dormons
Tous les deux
Ont fait à mes lumières d'homme
Un sort meilleur qu'aux nuits du monde
Tes yeux dans lesquels je voyage
Ont donné aux gestes des routes
Un sens détaché de la terre

Dans tes yeux ceux qui nous révèlent
Notre solitude infinie
Ne sont plus ce qu'ils croyaient être

On ne peut te connaître
Mieux que je te connais.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời