Một người chết đi mà đã từng bảo vệ
Bằng cả hai tay mở với đời
Một người chết đi mà đã từng chỉ có
Một con đường căm thù bọn lăm le súng ống
Một người chết đi vẫn tiếp tục đấu tranh
Với cái chết và sự lãng quên

Vì cái gì anh mong muốn
Chúng ta cũng mong muốn như anh
Chúng ta mong hôm nay
Hạnh phúc là ánh sáng
Trong đáy mắt trong đáy lòng
Và công bằng khắp cùng Trái đất

Có những tiếng đem về sự sống
Đó là những tiếng thơ ngây
Tiếng ấm áp tiếng tin cậy
Tình yêu, công bằng và tiếng tự do
Tiếng trẻ con và tiếng dễ thương
Và những tiếng hoa và những tiếng quả
Tiếng can đảm và tiếng khám phá
Và tiếng anh em và tiếng đồng chí
Và đôi tiếng người tình, bè bạn
Thêm vào đó tiếng Péri
Péri chết cho ta còn sống
Ta thân mật gọi "người anh em" đi, ngực anh thủng rồi
Nhưng nhờ anh mà ta hiểu ta hơn
Ta thân mật gọi "người anh em" đi, hy vọng của anh còn đó


Nguồn: Đẹp hơn nước mắt (thơ kháng chiến Pháp), Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1983
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)