Em nằm ngã xuống với anh
Trái tim khờ dại dỗ dành tình yêu
Để xem anh có nuông chiều
Em tin rằng đã quên nhiều thứ quên
Mắt em khép nhẹ đôi rèm
Đầu em đã ngã êm đềm trong tay
Đôi ta chừ ở đâu đây
Mà không thể tách hình hài rời nhau
Ta còn sống
sống bên nhau
Theo em anh cuộn đầu vào trong mơ.