Trong nỗi buồn của tôi mọi thứ đều như dừng lại
Tôi đợi chờ nhưng không ai tìm đến
Ban ngày cũng như ban đêm
Kể cả chính bản thân tôi nữa

Mắt anh xa lìa mắt em
Không còn niềm tin, không còn ánh sáng
Miệng anh xa lìa miệng em
Miệng anh không còn thú vui
Của ý nghĩa tình yêu của ý nghĩa cuộc đời
Tay anh xa lìa tay em
Tay anh để rơi tất cả
Chân anh xa lìa chân em
Không còn bước đi không nhận rõ đường đi
Không còn đỡ được người anh, không còn nghỉ ngơi
Anh thấy đời anh đã hết
Cùng với đời em

Đời anh hoàn toàn phụ thuộc vào em
Và anh cứ tưởng nó sẽ là mãi mãi
Và tương lai điều hy vọng duy nhất đó là nấm mồ anh
Như nấm mồ em bao quanh bởi một thế giới lạnh lùng

Anh gần em đến nỗi anh cảm thấy lạnh giá khi gần người khác


Nguồn: Thơ Paul Eluard (song ngữ), Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)