Em đâu biết gì là giăng bẫy
Em mang đôi mắt đẹp mơ say
Giản dị thế mà trông quyến rũ
Chính đôi mắt này trói chàng đây
Và em nghiêng về bên phía tôi
Em thả mình ra để gọi mời
Bằng những vuốt ve đem giăng bủa.